Manish Thakkar's user avatar
Manish Thakkar's user avatar
Manish Thakkar's user avatar
Manish Thakkar
  • Member for 11 years
  • in.linkedin.com/pub/manish-thakkar/45/446/895
  • Ahmadabad, India