3,818 Reputation

-20 Nov 12
-20 17:00 removed
10 Nov 11
+10 19:40 upvote
10 Nov 1
10 Oct 23
20 Sep 15
10 Sep 4
20 Aug 15
10 Aug 13
10 Aug 5
10 Aug 1
20 Jul 25
10 Jul 16
10 Jun 5
-30 May 24
10 May 12
10 May 7
20 Apr 29
10 Apr 26
10 Apr 22
10 Apr 14
10 Apr 12
10 Apr 7
20 Apr 6
10 Apr 3
-10 Apr 1
10 Mar 24
20 Mar 23
10 Mar 12
20 Feb 24
10 Feb 6